1. Home
  2. Reader Help Centre
  3. นโยบายคืนเงิน

นโยบายคืนเงิน

Contents

บริษัท ดิจิทัน เวิลด์ไวด์ จํากัด หรือผู้ให้บริการ แอพลิเคชั่น Reeeed และ เว็ปไซต์ Reeeed.com แจ้งนโยบายการคืนเงิน ข้อตกลงในการใช้งานสั่งซื้อสินค้า และบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะทำการคืนเงินให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งบริการหรือสินค้าได้ ครอบคลุมประเภทสินค้าดังนี้


กลุ่มสินค้าดิจิทัล (Reeeed coin, นิยายรายตอน อีบุ๊ก หนังสือเสียง และเวาเชอร์)
กลุ่มสินค้าทั่วไป ภายใต้การดูแลหรือร้านค้าของบริษัท ดิจิทัน เวิลด์ไวด์ จํากัด เท่านั้น

ระยะเวลาในการคืนเงินค่าสินค้า นับจากวันที่มีการแจ้งหรือส่งเรื่องมาที่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งาน ทางอีเมล admin@reeeed.com หรือ
Inbox Facebook : ReeeedClub

1.1 กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

บริษัทจะดำเนินการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของลูกค้า การดำเนินการคืนเงินหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ส่วนบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนใน 30-60 วัน

1.2 กรณีลูกค้าชำระผ่านช่องทางการโอนเงินอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือช่องทางชำระเงินพร้อมเพย์

ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าโดยจะต้องเป็นเลขบัญชีธนาคารเดียวกับที่โอนเงินเข้ามา ซึ่งต้องทำเรื่องยืนยันความเป็นเจ้าของ แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ส่งมาที่อีเมล admin@reeeed.com หรือ Inbox Facebook : ReeeedClub
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วัน ทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

2. กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากลุ่มสินค้าทั่วไป เช่น หนังสือเล่ม และหรือสินค้าอื่นๆ
ที่ดูแลจากผู้ขายโดยตรง ให้ผู้ซื้อติดต่อผู้ขายโดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ขายได้ให้ไว้ เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา หรือหาข้อตกลงในการคืนเงิน

2.1 กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรง หรือติดต่อแล้วไม่ได้รับการตอบกลับ

ลูกค้าสามารถแจ้งเรื่องหรือร้องเรียนมาได้ที่ อีเมล admin@reeeed.com หรือ Inbox Facebook : ReeeedClub ทางบริษัทจะทำการประสานงานติดต่อทางร้านค้าให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน การยกเลิก ,เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

3.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ เช่น ซื้อสินค้าผิดประเภท ซื้อสินค้าผิดเรื่อง ซื้อสินค้าผิดแพ็กเกจ ซื้อสินค้าซ้ำ และหรือซื้อสินค้าเกินจำนวน

3.2 กรณีที่ผู้สั่งซื้อสินค้า ทำการสั่งซื้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เกิดเปลี่ยนใจและต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ

3.3 กรณีที่ผู้สั่งซื้อ ทำการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องการที่จะใส่ส่วนลดเพิ่มเติม ลืมใส่ส่วนลดหรือ Coupon และ Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Updated on พฤศจิกายน 7, 2023

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

Related Articles