1. Home
 2. Seller Help Centre
 3. อัตราส่วนแบ่งรายได้ และค่าธรรมเนียม

อัตราส่วนแบ่งรายได้ และค่าธรรมเนียม

 • Reeeed Platform จะสรุปยอดทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งจะเป็นยอดขายของเดือนที่ผ่านมาโดยจะเป็นยอดสรุปสำหรับการสั่งซื้อที่สถานะ สำเร็จแล้ว เท่านั้น 
 • Seller / Writer สามารถกดถอนยอดได้ที่ หน้าจัดการรายได้ โดย Seller / Writer สามารถกดถอดยอดเงินได้ จนถึงวันที่ 15 ของทุกเดือน ระบบจะดำเนินการโอนภายในวันที่ 30 ของเดือนนั้นๆ หากมิได้ดำเนินการถอน ระบบจะสะสมยอดขายไป จนกว่า Seller / Writer จะดำเนินการกดถอนยอดเงินได้
 • สงวนสิทธิ์ในการหักค่าโอน 15 บาท จากยอดเงินที่จะโอนให้ ในกรณีที่บัญชีปลายทางเป็นของธนาคารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB (เฉพาะกรณีที่ยอดโอนต่อครั้งที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท)
 • ส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวยังไม่รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 : 1
  1 Reeeed Coin = 1 บาท (THB)

อัตราส่วนแบ่งรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบต่างๆ บนแพลตฟอร์ม แบ่งตามอัตรา เงื่อนไข (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สินค้า รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ E-book / นิยายรายตอน / Audio book / การ์ตูนรายตอน

 • การแบ่งรายได้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการให้แบ่งรายได้สุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมตัวกลางชำระเงิน Payment Gateway Fee 3% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%) และหากลูกค้าซื้อสินค้าโดยชำระด้วย Reeeed Coin โดย 1 Reeeed Coin = 1 บาท
 • การคำนวณนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้น ที่ยังไม่รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆ ที่ออกโดย Seller หรือ Platform ซึ่งสามารถดูรายละเอียดรายได้เพิ่มเติมที่ หน้าจัดการรายได้ เลือกดูรายงานยอดขาย
Seller / Writer70%
Reeeed Platform30%
อัตราส่วนแบ่งรายได้สำหรับสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ (Ebook / นิยายรายตอน / Audio Book / การ์ตูนรายตอน)

ตัวอย่างวิธีการคำนวณรายได้ สินค้า รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์

ราคาขาย100.00 บาท / Reeeed Coin
หัก ค่าธรรมเนียมตัวกลางชำระเงิน 3%3 บาท
หัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ค่าธรรมเนียมตัวกลางชำระเงิน0.21 บาท
หัก ค่าธรรมเนียม Reeeed Platform30 บาท
หัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ค่าธรรมเนียม Reeeed Platform2.10 บาท
ส่วนแบ่งของ Seller / Writer64.69 บาท
ตารางตัวอย่างการคำนวณรายได้ สินค้ารูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์

2. สินค้า รูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือเล่ม หรือสินค้าทั่วไป

 • การแบ่งรายได้ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการให้แบ่งรายได้สุทธิ หลังหักค่าธรรมเนียมตัวกลางชำระเงิน Payment Gateway Fee 3% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%) และหากลูกค้าซื้อสินค้าโดยชำระด้วย Reeeed Coin โดย 1 Reeeed Coin = 1 บาท
 • การคำนวณนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้น ที่ยังไม่รวมส่วนลด โปรโมชั่นต่างๆ ที่ออกโดย Seller หรือ Platform ซึ่งสามารถดูรายละเอียดรายได้เพิ่มเติมที่ หน้าจัดการรายได้ เลือกดูรายงานยอดขาย
 • ค่าขนส่งจ่ายตามจริง คำนวณจากน้ำหนักของสินค้า และ ระยะทางการส่ง ซึ่งจะผันแปรตามสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ และทางลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งตามที่ระบบได้คำนวณค่าขนส่ง หากร้านค้าระบุน้ำหนักสินค้าเพื่อใช้ในการคำนวณค่าขนส่งไม่ถูกต้อง จะมีการเรียกเก็บค่าขนส่งเพิ่มเติมจากทางร้านค้า 
Seller / Writer97%
Reeeed Platform3%
อัตราส่วนแบ่งรายได้สำหรับสินค้าที่ไม่ใช่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือเล่ม หรือสินค้าทั่วไป

ตัวอย่างวิธีการคำนวณรายได้ สินค้า รูปแบบ หนังสือเล่ม หรือสินค้าทั่วไป

ราคาขาย100.00 บาท / Reeeed Coin
หัก ค่าธรรมเนียมตัวกลางชำระเงิน 3%3 บาท
หัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ค่าธรรมเนียมตัวกลางชำระเงิน0.21 บาท
ค่าขนส่ง (จ่ายตามจริง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%)30 บาท
หัก ค่าธรรมเนียม Reeeed Platform3 บาท
หัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ค่าธรรมเนียม Reeeed Platform0.21 บาท
ส่วนแบ่งของ Seller / Writer93.58 บาท
ตารางตัวอย่างการคำนวณรายได้ สินค้ารูปแบบ หนังสือเล่ม หรือสินค้าทั่วไป

Updated on พฤศจิกายน 28, 2023

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

Related Articles